Rabu, 25 Mei 2016

Budowa ogrodzenie z PCV na plot i bramkę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem kilku przypadków.

Budowa sztachetki PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc szczególnych przypadków.

Ploty z plastiku na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachety z Winylu na plot i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać formę ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji oraz proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do stawiania sztachetki Winylowe na plot i bramę sztachetowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane balustrady plastykowe na plot i bramę ze sztachetek jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy przewidywane balaski Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku chęci postawienia ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar